Stránky věnované charitativní činnosti ašramu Ramany Maharišiho v jihoindickém Tadpatri

Děkujeme mnohokrát všem dárcům a sponzorům dětí z Domova a školy pro sirotky

Změň můj osud o.s.

Většina projektů Ašramu Ramany Maharišiho v Tadpatri vznikly a fungují díky finanční pomoci z České republiky. Proto v roce 2007 vzniklo Občanské sdružení Ramana Ašram Tadpatri, které nese nyní název Změň můj osud.

Změň můj osud o.s. je dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení. Je právnickou osobou podle českého práva. Veškeré finanční příspěvky od dárců jsou každý měsíc přeposílány na konto do Indie a jsou použity k účelu, k němuž byly poskytnuty, a to v souladu s cíli a stanovami občanského sdružení.

Základními cíli sdružení jsou pomoc chudým lidem, seniorům, postiženým a nemocným lidem a dětem z Tadpatri ve státě Andhra Pradesh v jižní Indii, poskytování finanční pomoci na nákup léků, oblečení, invalidních vozíků, školních uniforem, učebnic a podobně, finanční podpora domova pro seniory, domova a školy pro sirotky, sponzorování vzdělání chudých dětí a studentů, sponzorování hromadných bezplatných lékařských prohlídek a zákroků pro nejchudší obyvatele.

Datum registrace sdružení: 20.7.2007
VS/1-1/68194/07-R
IČO:22664611

email: info@zmenmujosud.cz
www.zmenmujosud.cz

Členové sdružení

Jana Paulová

Adéla Svobodová (předseda)

Emil Heyrovský (místopředseda)

Zdena Žebrakovská

Anežka Svobodová

Michal Škarabela

Šrí V.V. Brahmam zakladatel a prezident Ašramu Ramany Maharišiho v Tadpatri v jižní IndiiČíslo účtu

Bhagavan Šrí Ramana Mahariši

Odkaz na stránky hlavního Ašramu Ramany Maharišiho v Tiruvannamalai ve státě Tamil Nadu v jižní Indii.


Novinky na e-mail

 

POUŽIJTE NAŠE LOGO: