Stránky věnované charitativní činnosti ašramu Ramany Maharišiho v jihoindickém Tadpatri

Děkujeme mnohokrát všem dárcům a sponzorům dětí z Domova a školy pro sirotky

Domov a škola pro sirotky

13. června 2008 otevřel Ašram Ramany Maharišiho v Tadpatri Domov a školu pro sirotky.
Na pozemku vzdáleném asi 4 km od areálu Ašramu ve vesničce A. V. Palli stojí budova školy.
V současné době sestává z šesti místností a velké haly, která slouží i jako jídelna.
Plánujeme stavbu dalších tříd, domku pro vychovatele, učitele a meditační halu.

Projekt Domova a školy pro sirotky je založený na principu sponzorství - každé dítě má svého sponzora.

Každému dtěti je věnována individuální péče, aby dohnaly učivo odpovídající svému věku. Po vyučování s panem učitelem, které probíhá od rána do pozdního odpoledne, přichází ještě v podvečer paní učitelka na doučování.
Výuka je intenzivní, ale probíhá v příjemné atmosféře a klidu a je dětmi oblíbená. Stres a fyzické tresty jsou zakázány (v Indii potýkající se s přelidněním a velkou konkurencí ve školách jsou fyzické tresty časté).

Probírané předměty jsou telugština (hlavní jazyk ve státě Andra Pradéš), angličtina, hindština, matematika, přírodní vědy, společenské vědy. Dále tělocvik, kreslení, tanec bharatanatyam a zpěv. V rámci tělocviku se děti učí základní jógové ásany, hrají kriket, badminton a fotbal.

Informace o dětech, které bydlí v Domově a škole pro sirotky jsme museli dát ze stránek pryč, protože takovéto kompletní informace i s fotkou jsou v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, jak jsme zjistili.

Příběhy jednotlivých dětí jsou hodně drsné a smutné. Všechny jsou z extrémně chudých podmínek, z Tadpatri a okolních vesnic. Více než polovina jsou úplní sirotci a zbytek má většinou jednoho rodiče, který je např. nemocný nebo jinak postižený. Domov a škola v Ašramu je pro děti bezpečný přístav, jsou tam opravdu šťastné. Jsou šťastné, i že mohou například pravidelně jíst.
Věk dětí se pohybuje od 4 do 9 let. Všem je věnovaná individuální péče. Děti si také navzájem pomáhají. Starší děti pomáhají mladším.

Výběr dětí provádí prezident Ašramu, pan V.V. Brahmam.
Přijímací řízení není jednoduché, V.V Brahmam přijímá sirotky nebo děti z opravdu extrémně chudých podmínek. Některé děti nikdy do školy nechodily a potulovaly se po ulicích, tak zůstávají ve škole nějakou dobu na zkoušku. Zjištuje se také jejich zdravotní stav, aby mohly žít v dětském kolektivu.

Děti se dostanou do školy různým způsobem. Někdy je přivedou do školy jejich vzdálení příbuzní nebo lidé z jejich vesnice nebo se o něm v Ašramu dozvědí např. z novin nebo od lidí, kteří do Ašramu chodí pravidelně.
Všechny děti jsou do školy přijaté s jejich vlastním souhlasem. Chtějí tam bydlet a učit se.

Kolik dětí bude celkem přijato závisí na zájmu sponzorů.
Sponzor musí počítat s finanční podporou dítěte minimálně po dobu základní školní docházky, tedy osm let, od šesti do čtrnácti let dítěte.

Pokud byste chtěli jedno či více dětí sponzorovat, čtěte následující informace:

Pošlete nám o svém rozhodnutí email na info@zmenmujosud.cz, a uveďte své jméno, email, adresu, IČ a DIČ pokud podnikáte nebo rodné číslo a napište, v jakých intervalech budete chtít příspěvky posílat (viz. dále).

V nejbližší možné době Vám pošleme email s fotkou dítěte a informacemi o něm.
Seznam dětí, které v současnosti nemají sponzora najdete zde
O Vašich sponzorovaných dětech Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím webových stránek a emailu.

Každý rok od nás obdržíte potvrzení o přijetí daru, které slouží jako doklad pro odečtení daru z daní.

Příspěvek na 1 dítě na 1 rok činí 14400,- Kč.

Částka se většinou dělí mezi 2 sponzory, jeden sponzor platí 7200,-Kč za rok.

Z částky je hrazeno ubytování, strava, oblečení, hygienické potřeby, školní uniforma, učebnice, školní pomůcky, hračky, základní zdravotní péče (i preventivní) a další potřeby dítěte a příspěvek na platy učitelů a provoz školy.

Zdravotní péče je v Indii velmi drahá, pokud některé z dětí vážně onemocní, náklady na léčbu někdy překročí i roční příspěvek od českého sponzora.

Tuto částku můžete platit jednou ročně, nebo v půlročních (po 3600,- Kč), čtvrtletních (po 1800,- Kč) nebo měsíčních splátkách (po 600,- Kč). Rovněž je možné zaplatit jednorázově příspěvek na období delší než jeden rok – např. na celou dobu základního vzdělání dítěte (8 let). Sponzorem mohou být jednotlivci, rodiny i kolektivy.

Peníze posílejte na náš transparentní účet s číslem

3297798001/5500

Veškeré vybrané příspěvky jsou jednou měsíčně přeposílány do Ašramu.

V případě jakýchkoliv dotazů nám napište na info@zmenmujosud.cz.

Ukončení sponzorství – podpory dítěte
Sponzorství dítěte je dobrovolné - můžete je tedy kdykoliv ukončit. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu rozhodnete, dejte nám prosím v co možná největším časovém předstihu vědět, abychom dítěti mohli najít jiného sponzora.

Změna ve sponzorování dítěte
Děti přijímané do školy pocházejí z nejchudších podmínek, jejich příbuzní nebo rodiče často nemají žádné vzdělání, bojují denně o přežití.
Je velice těžké odhadnout, jak se bude každá situace s přijetím nového dítěte odvíjet, jak budou děti reagovat na školu apod. Je někdy těžké příbuzným vysvětlit, že je vzdělání pro děti důležité.

Může se stát, že si dítě vezme jeho opatrovník z domova a školy zase zpátky.

Děti zůstávají ve škole dobrovolně, z vlastní vůle, chtějí se učit a také z vůle jejich opatrovníků.
Např. děti opatrovníků, které byly zvyklé žít na ulici, byly většinou ve špatném fyzickém a psychickém stavu, před příchodem do domova a školy.
Když se jejich stav zlepšil, opatrovníci chtěli zase dítě zpátky, aby jim pomáhalo například s prací.
Proto jsou děti vždycky pár týdnů nebo měsíců ve škole na zkoušku.

Stalo se také, že si některé děti jejich zákonný zástupce odvedl zpátky i po dvou letech.
Avšak to, že mohli například i jen dva roky bydlet v domově a škole pro
sirotky, dozvědět se co je to vůbec škola, pravidelné teplé jídlo, mít
domov, mít kde spát, bude pro ně i pro jejich zdraví do budoucna určitě
dobré.
Takže i takové sponzorství je určitě velkou pomocí...

Sponzoři, kterým by "jejich" dítě odešlo, mohou pokračovat ve sponzorství nově přijatého dítěte.

Návštěva dítěte
Navštívit sponzorované dítě v Tadpatri je po předchozí domluvě možné.

Pokud byste chtěli poslat svým sponzorovaným dětem dopis nebo balíček, tak můžete doporučeně na adresu:

Sri V.V. Brahmam
Bhagavan Sri Ramana Maharshi Asramam Trust
Tadpatri, Anantapur Dt.
Andhra Pradesh - 515 411
INDIA

Sdružení Ramana Ašram Tadpatri se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude probíhat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Šrí V.V. Brahmam zakladatel a prezident Ašramu Ramany Maharišiho v Tadpatri v jižní IndiiČíslo účtu

Bhagavan Šrí Ramana Mahariši

Odkaz na stránky hlavního Ašramu Ramany Maharišiho v Tiruvannamalai ve státě Tamil Nadu v jižní Indii.


Novinky na e-mail

 

POUŽIJTE NAŠE LOGO: