Stránky věnované charitativní činnosti ašramu Ramany Maharišiho v jihoindickém Tadpatri

Děkujeme mnohokrát všem dárcům a sponzorům dětí z Domova a školy pro sirotky

Ostatní projekty

Ašram Ramany Maharišiho v Tadpatri se věnuje celé řadě dalších charitativních projektů, mezi něž patří bezplatná homeopatická klinika, bezplatné lékařské dny, útulek pro krávy a také následující projekty.

PODPORA STUDIA

- Ašram platí veškeré studijní výdaje pro čtyři chudé studenty:
• chlapec, tělesně postižený, 6.třída základní školy
• dívka, 5.třída z.š.
• chlapec, 4.třída z.š.
• dívka, střední pedagogická škola

BEZPLATNÉ OBĚDY PRO BEZDOMOVCE

- Každý den v poledne se přichází do ašramu zadarmo najíst bezdomovci. Tato tradice byla započata v roce 2002.

PODPORA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MLADÉ LIDI

- Studenti s tělesným postižením dostávají pravidelnou podporu. Nejčastěji ve formě vozíčků na ruční pohon.

ROZLIČNÁ POMOC PRO CHUDÉ STUDENTY

- Ašram pravidelně věnuje oblečení, školní uniformy, jídelní talíře, knihy a další potřeby chudým studentům.


HROMADNÉ SVATBY

- Pravidelně se organizují svatby pro velké skupiny dvojic z chudých rodin. Všechny svatební náležitosti, oblečení a šaty jsou poskytnuty zdarma. V roce 2007 proběhly v ašramu dvě hromadné svatby ve spolupráci s chrámovou společností měst Tirumala a Tirupathi.


DALŠÍ POMOC CHUDÝM LIDEM

- Bezdomovci, žebráci, chudí lidé, speciálně také nevidomí dostávají od ašramu pravidelně oblečení, přikrývky, obuv a další potřeby.

OBNOVA CHRÁMU

- Ašram restauroval a udržuje chrám ve vesnici Vanganuru.

KULTURNÍ POŘADY

- Pořádají se pravidelně kulturní akce pro veřejnost: Bharatanatyam - klasický tanec, Harikathalu - vyprávění duchovních příběhů a Aštavadhanam - básnické představení.

Plánované projekty

Ašram stále hledá možnosti jak rozšířit své charitativní aktivity. V současné době existují konkrétní plány pro zahájení následujícího projektu.

BEZPLATNÁ LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

- Bude postavena malá laboratoř na provádění bezplatných lékařských testů.
- Projekt počítá s nákupem laboratorního zařízení a s jeho pravidelným doplňováním.
- Bude zaměstnán a placen jeden laboratorní technik.

Šrí V.V. Brahmam zakladatel a prezident Ašramu Ramany Maharišiho v Tadpatri v jižní IndiiČíslo účtu

Bhagavan Šrí Ramana Mahariši

Odkaz na stránky hlavního Ašramu Ramany Maharišiho v Tiruvannamalai ve státě Tamil Nadu v jižní Indii.


Novinky na e-mail

 

POUŽIJTE NAŠE LOGO: